D4: Say Hi Event Kailua Methodist PKSay Hi/ Keiki ID/ White Car/ ATV